Songtexte / Tabulatoren

Sleipnir
1. Originaltext

He is descended from giants. his father loki,
God of fire, is the sworn blood brother to
Odin himself. he rides across land, sea and air
From the land of the living, to the land of
The dead. This eight legged steed crosses eight
Points of the compass, from eight directions
Into eight dimensions. He is bringer of the
Valiant dead from the battlefield to Valhalla!

Carry we who die in battle
Over land and sea
Across the rainbow bridge to Valhalla
Odin’s waiting for me

He was born of giants
His icy coat is grey
At night he rides into the world of death
The living by day
One day on his back i shall ride
From the battlefield into the sky
Borne by valkyries we valiant dead
Into the hall of heroes shall be led

Ride down from asgard
To the battlefield
Bringer of the valiant dead
Who died but never yielded

Carry we who die in battle
Over land and sea
Across the rainbow bridge to Valhalla
Odin’s waiting for me

Faster then the fastest horse alive
The living son of fire rides
From the halls of across the sky
To the world of gods and men
Eight legs and magic runes
Carved upon his teeth
Thunder and lightning
Sound beneath his feet
On his back the war god odin rides
Sword and magic spear held high

Ride down from asgard
To the battlefield
Bringer of the valiant dead
Who died but never yielded

Carry we who die in battle
Over land and sea
Across the rainbow bridge to valhalla
Odin’s waiting for me

[Nach Oben]2. Deutsche Übersetzung

Er stammt von Riesen ab. Sein Vater Loki,
Gott des Feuers, ist der verfluchte Blutsbrudre
von Odin selbst. Er reitet über das Land, das Meer und die Luft
Vom Land der Lebenden bis zum Land der Toten. Dieses achtbeinige Ross kreuzt
acht Punkte des Kompasses, von acht Richtungen in acht Dimensionen
Er ist der Überbringer der tapferen Toten vom Schlachtfeld nach Walhalla!

Trag, wir die in der schlacht gefallen sind
Über Land und Meer
Über die Regenbogenbrücke nach Walhalla
Odin wartet auf mich

Er wurde von Riesen geboren
Sein eisiges Fell ist grau
In der Nacht reitet er in die Welt des Todes
Die der Lebenden am Tag
Eines Tages werde ich auf seinem Rücken reiten
Vom Schlachtfeld in den Himmel
Getragen von Walküren sollen wir heldenhaften Toten
in die Hallen der Hellen geführt werden

Reite herab von Asgard
Auf das Schlacht feld
Überbringer der tapferen Toten
Welche starben, aber niemals gewichen sind

Trag, wir die in der schlacht gefallen sind
Über Land und Meer
Über die Regenbogenbrücke nach Walhalla
Odin wartet auf mich

Schneller als das schnellste Pferd
reitet der lebendige Sohn des Feuers
von den Halles hoch oben im Himmel
bis zur Welt der Götter und Menschen
Acht Beine und magische Runen,
eingeritzt auf seinen Zähnen
Lärm unter seinen Füssen
Auf seinem Rücken reitet der Kriegsgott
der das Schwert und den magischen Speer hochhält

Reite herab von Asgard
Auf das Schlacht feld
Überbringer der tapferen Toten
Welche starben, aber niemals gewichen sind

Trag, wir die in der schlacht gefallen sind
Über Land und Meer
Über die Regenbogenbrücke nach Walhalla
Odin wartet auf mich

[Nach Oben]3. Türkische Übersetzung

O devlerin soyundandır, ve babası Loki’dir,
Ateşin tanrısı, Odin’in kankardeşidir.
Toprakları bir baştan bir başa geçer, denizde ve havada,
Hayatın olduğu topraklardan, ölü Topraklara kadar. Bu sekiz bacaklı savaş atı, sınırın sekiz noktasında, sekiz doğrultudan, sekiz boyutta melezlendi.
O valhalla’nın savaş alanından yiğit ölüleri getirendir.

Savaşta ölen bizleri devam ettir
Karada ve denizde
Valhallanın gökkuşağı köprüsünü geç
Odin beni bekliyor.

Devlerden doğdu
Buzlu elbisesi kurşunidir.
Gece ölülerin dünyasına sürer atını
Gündüz yaşayanların
Bir gün onun arkasında ben de sürmeliyim atımı savaş alanından gökyüzüne
Biz cesur ölüler valkyriesla devam ederiz, kahramanların salonuna yol göstermeliler
Asgard’dan aşağı sür atını
Savaş alanına
Ölen ama asla teslim olmayan cesur ölülerin taşıyıcısı
Savaşta ölen bizleri devam ettir
Karada ve denizde
Valhallanın gökkuşağı köprüsünü geç
Odin bekliyor beni

En hızlıdan da daha hızlı at hayatta
Ateşin oğlunun bineği olarak yaşıyor
Gökyüzünün ötesindeki salonlardan
Tanrıların ve insanların dünyasına
Sekiz bacaklı ve sihirli rünler
Dişlerinin üzerine işlenmiş
Gökgürültüsü ve şimşekler
Ayaklarının altından çıkan seslerdir
Savaş tanrısı Odin’in arkasında
Kılıcı ve sihirli mızrağı havada

Asgard’dan aşağı sür atını
Savaş alanına
Ölen ama asla teslim olmayan cesur ölülerin taşıyıcısı

Savaşta ölen bizleri devam ettir
Karada ve denizde
Valhallanın gökkuşağı köprüsünü geç
Odin bekliyor beni

[Nach Oben]4. Tabulator